“Zeely“ танилцуулга

Бүтээгдэхүүний нэр: ZEELY АППЛИКЕЙШН

Финтекийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл: Цахим зээлийн үйлчилгээ

ZEELY аппликейшний танилцуулга:

Zeely нь сэтгэл зүйн шинжлэх ухаанд суурилсан, харилцагчийг таних дэвшилтэт технологийг өөртөө агуулсан цахим зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч финтек аппликейшн юм. Zeely аппликейшний бизнесийн модел нь харилцагчийн санхүүгийн чадавхад бус сэтгэл зүйн болон зан төлөвийн чадавхад суурилж тэднийг үнэлдгээрээ онцлогтой. Zeely финтек аппликейш нь орлого түвшин бага, эд хөрөнгөө нотлох боломжгүй, цахим банкны мэдээллээ нууцлахыг хүсдэг зэрэг асуудлаас үүдэн зээл авч чаддаггүй бүхий л хариуцлагатай хувь хүмүүсийг таньж, тэдэнд санхүүгийн асуудлаа хялбараар шийдэх боломжийг санал болгодог.

mongoliafintech


Тухайн бүтээгдэхүүн нь ямар онцлог финтекийн модел ашиглаж бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдэж буй талаар мэдээлэл

Zeely аппликейшн нь сэтгэл судлал, технологит тулгуурласан санхүүгийн тэгш боломжийг бүрдүүлэх инноваци юм. Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны онол, аргачлалыг технологитой (IT, AI) хослуулан санхүүгийн үйлчилгээний Zeely гар утасны аппликейшнийг бүтээснээр уламжлалт зээлийн үнэлгээний шалгуурт тэнцээгүй олон мянган иргэдэд амьжиргаагаа дэмжих боломж бүрдүүлсээр байна. Хэрэглэгчийн бүртгэл, цахим гэрээ, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шуурхай шийдвэр гаргалт гэх мэт 4 минутанд багтах үйл явцын дагуу ажилладаг.

mongoliafintech

Зах зээлд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй хугацаа: 2018 оноос эхлэн 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Зах зээлд гарсан хугацаа: 2018 оны 08-р сарын 23

Зээлдэгчдийн тоо: 21 мянга  харилцагч

Аппликейшнд бүртгүүлсэн нийт харилцагчдын тоо: 154 мянга

Аппликейшн таталтын тоо: давхардсан тоогоор 209 мянган удаагийн таталт

 

Zeely кредит скорингийг үйл ажиллагаандаа ашигласнаар Хатан Суудал ББСБ шинэ харилцагчийг таньж зээл олгох цагаа хамгийн багадаа 8 дахин хэмнэж чадсан.

Уламжлалт үйл ажиллагаатай үед бид шинэ харилцагчийг таньж, зээл олгоход ойролцоогоор 8 цаг зарцуулж байв.

  • Харилцагч салбарт очиж зээл авах хүсэлт гаргах ба орлого нотлох бусад бичиг баримтуудыг бүрдүүлж өгнө.
  • Эдийн засагч харилцагчийн мэдээллийг хүлээн авч зээлийн судалгааг эхлүүлнэ
  • Зээлийн хорооны хурлаар зээл олгох эсэх шийдвэр гарна
  • Зээл олголтыг нягтлан бодогч эсвэл бүртгэлийн ажилтан хийнэ
  • Харилцагч дахин салбарт ирж зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурна

Zeely скоринг ашигласан үед шинэ харилцагчийг таньж зээл олгох цагийг 1 болгож чадсан.

  • Харилцагч сэтгэл зүйн асуулгыг бөглөж, тэнцсэн тохиолдолд зээл авах хүсэлтээ онлайнаар гаргана. Орлого нотлох бусад бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх шаардлагагүй.
  • Эдийн засагч харилцагчийн мэдээллийг хүлээн авч харилцагчтай холбогдон онлайнаар гэрээ байгуулна
  • Зээл олголт автоматаар хийгдэнэ. Харилцагч дахин салбарт ирж зээлийн гэрээнд гарын үсэг зур

mongoliafintech

Зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага:

−Дэлхий дахинд зээлийн түүх, барьцаа, нотолгоогүйн улмаас зээл авч чаддаггүй 1.7 тэрбум гаруй хүн ядуурал руу ойртсоор байна.

−Монгол улсад цалинтай 1,1 сая хүний 60% нь шаардлагатай бичиг баримт, нотолгоог хангаж чаддаггүйн улмаас найдвартай газраас зээл авч чаддаггүй.

−Хүн бүрт зээлийн түүх,санхүүгийн нөөц байхгүй ч сэтгэл зүйн нөөц бүгдэд бий

Бүтээгдэхүүний үнэ цэнэ:

−Тэгш боломжийг бүрдүүлж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн

−Хэрэглэгчийн цахим банкны нууц мэдээлэлд халдахгүй

−Эд хөрөнгөө барьцаалж зээл авах, өрийн дарамтанд унахаас хэрэглэгчийг сэргийлсэн

−Эрсдэлгүй зээл олголт

−Хаана ч байхгүй цаг хугацаа хэмнэсэн шийдэл

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн монгол инноваци

−Бид хэрэглэгч зээлээ эргэн төлөх магадлалыг урьдчилан таамаглах загварыг Сэтгэл судлалын онол, туршилт судалгаанд тулгуурлан нээн илрүүлсэн бөгөөд бидний нээлт олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн билээ.

 10 сарын 09, 2021