Storepay

Хялбар, ойлгомжтой
төлөлтийн мэдээлэл

Ta хэзээ хэдэн төгрөгийн төлөлт хийх, хэд дэх төлөлт, хэзээ дуусах зэрэг бүхий л мэдээллээ харах, хянах боломжтой.

Төлөлт хийх бүх
боломжууд

Та бүхий л Банкны апп, Qpay, SocialPay, төлбөрийн карт, болон цуглуулсан Storepoint оноогоо ашиглан төлөлтөө хурдан, хялбараар хийх боломжтой.

 

Төлбөрийн мэдэгдэл
Таны төлбөрийн бүхий л мэдээлэл танд мессеж болон notification-ээр тогтмол ирэх бөгөөд та цаг тухай бүрт нь төлөлтөө хийж санхүүгээ хариуцлагатай зохицуулах боломжтой.

Үйлчилгээний төвд
болон Онлайн шопд

Та дэлгүүр, үйлчилгээний төвд очиж худалдан авалт хийх эсвэл онлайн дэлгүүрээс ч Storepay ашиглан худалдан авалт хийж хүргүүлэн авах боломжтой.

 

 11 сарын 19, 2021