Grapecity: Финтекийн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

Бүтээгдэхүүний нэр: NES

Финтекийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл: Банкны систем

NES үйлчилгээний танилцуулга: NES нь банкны харилцагчтай холбоотой төрөл бүрийн мэдээлэл бүртгэх, мэдээллийг тогтмол шинэчлэх, харилцагчид олгосон зээлийн бүртгэл тооцоолол хөтлөх, эргэн төлөлтийг хянах, зээлийн барьцаа хөрөнгийн бүртгэл, харилцагчаас татсан харилцах хадгаламжийг хөтлөх, харилцагчийн өдөр тутмын гүйлгээ, төлбөр тооцоо, санхүүгийн хэрэгцээг хангахтай холбоотой банкны үйл ажиллагааг автоматжуулсан бүрэн цогц систем юм. Харилцагчийн төрөл бүрийн санхүүгийн хэрэгцээг хангахад нь зориулж банк чиглэл бүрд нь зориулсан дэд системүүдийг ашигладаг ба эдгээр системүүдийн танилцуулгыг дараах хэсгээс үзнэ үү.


Бүтээгдэхүүний нэр: ПОЛАРИС

Финтекийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл: ББСБ, ХЗХ, Бичил санхүүгийн байгууллагын суурь систем

ПОЛАРИС үйлчилгээний танилцуулга: ПОЛАРИС систем нь бичил санхүүгийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, мэдээллийг автоматжуулах цогц шийдэл бөгөөд ББСБ, ХЗХ болон бусад ижил төрлийн байгууллагад зориулагдсан. Харилцагчийн бүртгэл хөтлөх, гэрээ хэвлэх, зээлийн бүртгэл тооцоолол хөтлөх, барьцаа хөрөнгийн бүртгэл хөтлөх, хүү шимтгэлийн тооцооллыг систем автоматаар гүйцэтгэх ба англи, монгол хэл дээр ажиллана. Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сантай холбогдож ажиллана. ПОЛАРИС систем нэвтрүүлснээр нийтийн хүртээл болсон Мост Мони үйлчилгээг харилцагч, зээлдэгч нартаа санал болгож, интернэт, гар утаснаасаа төлбөр тооцоогоо хийх, онлайн зээл авах боломж олгох нөхцөл бүрдэнэ.


Бүтээгдэхүүний нэр: МОСТ ПЛАТФОРМ

Финтекийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл: Төлбөр тооцооны цогц платформ

МОСТ ПЛАТФОРМ үйлчилгээний танилцуулга: МОСТ Платформ нь санхүүгийн байгууллагууд, тэдгээрийн харилцагч байгууллагууд, хувь хүмүүсийн төлбөр тооцоог хямд төсөр, түргэн шуурхай, хялбар дөхөм хэлбэрээр зайнаас хүргэх зориулалт бүхий төлбөр тооцооны нэвт онлайн үйлчилгээ юм.


Бүтээгдэхүүний нэр: КАСПО СИСТЕМ

Финтекийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл: Үнэт цаасны компанийн суурь систем

КАСПО СИСТЕМ  үйлчилгээний танилцуулга: Үнэт цаасны компанийн суурь бүртгэл, мэдээллийг хөтлөхөөс гадна зах зээлийн мэдээг цаг алдалгүйгээр харах, ҮЦТХТ рүү онлайнаар данс үүсгэх, анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн захиалга бүртгэх, биелэлтийг харах, үлдэгдэл лавлах, эскроу данснаас мөнгө хүсэх, номинал данс хөтлөх зэрэг боломжтой.10 сарын 11, 2021