2022 ОНД АЖИГЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ФИНТЕК САЛБАРЫН 5 ЧИГ ХАНДЛАГА

Цар тахал нь хүн төрөлхтний ажил, амьдрал тэр байтугай худалдан авалтын хэв маягийг бүхэлд нь өөрчилсөн гэж хэлж болно. Эдгээр нь банк, санхүүгийн байгууллагуудад нөлөөлснөөр тохирсон шинэ шийдлүүдийг тодорхойлох шаардлага тулгарч байна. Үүнээс үүдэн 2022 он болон хойших жилүүдэд дараах үндсэн 5 чиг хандлагууд Финтек салбарт давамгайлах төлөвтэй байна. 

1. Дижитал/нео банкуудын өсөлт. (The rise of digital/neo banks)

Необанкууд нь уламжлалт банкуудыг бодвол ямар ч биет салбаргүй, компьютер, таблет эсвэл ухаалаг гар утсаараа дамжуулан хандах боломжтой бүрэн дижитал байдаг. Тус салбар 2020 онд 30+ тэрбум ам.доллараар үнэлэгдэж, ирэх найман жилийн хугацаанд жилийн нийлмэл өсөлт 47.7 хувиар өсөх төлөвтэй байна. 

UK Neobanks near 20 million customers - customer growth rates slow

2. Бодит цагийн хил дамнасан гуйвуулга. (Real-time cross-border payments)

Одоогоор 60 гаруй улс орон бодит цагийн төлбөрийн системтэй байгаа бөгөөд 2020-2024 оны хооронд хагас сая гаруй гүйлгээ хийгдэж жил бүр 40%-ийн өсөлттэй байх төлөвтэй байна. Tazapay

3. Нээлттэй банк. (Open banking)

 API технологид суурилсан нээлттэй банкны үйлчилгээг ашиглан арилжааны банкууд болон үйлчилгээ үзүүлэгчид харилцагчийн баталгаажуулсан өгөгдлийг ашиглан санхүүгийн үйлчилгээг саадгүй хүргэх боломжтой болдог. Санхүүгийн мэргэжилтнүүд нээлттэй банкийг дэмждэггүй банкууд нь хэрэглэгчиддээ илүү сайжруулсан үйлчилгээ үзүүлэх, цаашлаад өсөж дэвших боломжоо хязгаарладаг гэж үзэж байна. 

Open Banking: What Small Companies Have to Know - Morenewsonline.com

4. Хиймэл оюун ухаан (AI) ба Machine Learning (ML).

Машин сургалтын хэрэглүүрүүд нь их хэмжээний өгөгдлийг боловсруулах, үнэн зөв дүгнэлтэд хүрэх, цаашлаад цаг хугацаа хэмнэх боломжийг олгодог. Машины сургалт нь тогтмол хөгжсөөр байгаа бөгөөд тус салбараас ашиг хүртэх гол салбаруудын нэг Финтек салбар юм. IHS Markit-ийн судалгаагаар Дэлхийн банкны AI-ийн бизнесийн үнэлгээ 2030 он гэхэд 300 тэрбум ам.долларт хүрэх тооцоог гаргажээ. Мөн 2023 он гэхэд Чатбот ашиглах харилцагчдын тоо 79 хувьд хүрнэ гэж таамагласан байна

Difference between Artificial intelligence and Machine learning - Javatpoint

5. Banking-as-a-Services (BaaS) 

BaaS нь зөвшөөрөлтэй банкууд дижитал банкны үйлчилгээгээ бусад банк бус бизнесүүдийн бүтээгдэхүүнтэй нэгтгэн үйлчилгээ үзүүлэх загварыг хэлдэг. 

Сүүлийн жилүүдэд BaaS платформ болон үйлчилгээнүүд нь нээлттэй банкны зарчмыг ашиглан санхүүгийн үйлчилгээг хүргэхэд зардал бага, үр ашигтай аргуудын нэг болоод буй. Банк санхүүгийн байгууллагууд финтекүүдтэй хамтран шинэлэг технологийг авчирах, өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор BaaS үйлчилгээг ашиглах төлөвтэй байна. 

Bank as a Service and Open Banking Models Explained - SEPA Cyber  Technologies

Эх сурвалж: thepaypers.com5 сарын 26, 2022