Энэтхэгийн Нөөцийн банк дата хадгалалтын журмыг зөрчсөн American Express-ийн эсрэг арга хэмжээ авжээ

Энэтхэгийн Нөөцийн банк нь American Express болон Diners Club компаниудыг тус улсын дата хадгалалтын журмыг зөрчсөн хэмээн үзэж тус улсаас шинэ хэрэглэгч бүртгэхийг хоригложээ.

Америкийн картын компаниуд энэ 5-р сарын 1-нээс Энэтхэгийн үйлчлүүлэгчдийг нэмж бүртгэх боломжгүй болно гэж Тус улсын төв банкнаас мэдэгдсэн бөгөөд энэ шийдвэр нь одоо байгаа үйлчлүүлэгчдэд ямар нэгэн нөлөөгүй гэдгийг дурджээ.

Монголын Финтекийн Холбоо4 сарын 28, 2021