Икигай компани 1.2 сая фунт стерлинг цуглуулах кампанит ажил эхлүүллээ

Чинээлэг миллениалуудад зориулсан баялгийн менежмент болон банкны аппликейшн болох Икигай нь өөрсдийн бизнес, бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, технологийн багийн процессоо хурдасгах зорилгоор Их Британийн олон нийтийн санхүүжилтийн кампанит ажлыг “CrowdCube”-ээр дамжуулан зохион байгуулахаар болжээ.

Баялгийн менежмент болон өдөр тутмын банкны хэрэглээг нэг аппликейшнд нэгтгэсэн Их Британийн анхны финтекүүдийн нэг болох энэхүү компани нь “Angel” хөрөнгө оруулагчдаас өнөөдрийн байдлаар 2 сая фунт стерлинг цуглуулаад байгаа ажээ.

Энэхүү мэдээ нь тус компанийн кастодианы үйлчилгээ үзүүлэгч WealthKernel компанитай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх тухай шийдвэрийн дараа гарчээ. WealthKernel компани нь Их Британийн Санхүүгийн Удирдах газрын зөвшөөрлийн дагуу үйлчлүүлэгчдийн санхүүгийн хөрөнгийг хамгаалахын тулд кастодианы үүргийг гүйцэтгэх /хөрөнгийн бүртгэх, хөрөнгө удирдагч байгууллагын ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгах, хөрөнгийн үнэ цэнийн өсөлт бууралтыг бүртгэн тайлагнах үүрэг/ аж.

“Амьдрах, орших шалтгаан” хэмээх утгатай Японы ойлголтоор нэрлэсэн Икигай бол “санхүүгийн нөхцөл байдал болон амьдралын хэв маягийн хоорондын зөрүүг арилгахад” хэрэглэгчдэд туслах амлалт бүхий стартап хэмээн өөрсдийгөө тодорхойлдог байна.

Монголын Финтекийн Холбоо5 сарын 05, 2021